Όροι χρήσης

Όροι Χρήσης
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ιστοσελίδα thesecretgreece.gr.
Για την εγγραφή ή τη χρήση των υπηρεσιών του thesecretgreece.gr, ο επισκέπτης / χρήστης θα πρέπει να είναι ενήλικος, τουλάχιστον 18 ετών. Για να συνεχίσετε τη χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης και συμφωνείτε πλήρως με αυτούς. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, γι’ αυτό αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, παρακαλείστε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τις τυχόν αλλαγές στους όρους χρήσης.
 

Σκοπός των διαχειριστών είναι να σας παρέχουν τις πληροφορίες με τον πιο ακριβή τρόπο, προσπαθώντας να έχουν χρονική εγγύτητα, σαφήνεια, ακρίβεια. Ωστόσο ενδέχεται, κυρίως λόγω αλλαγών, κάποιες πληροφορίες να μην είναι ακριβείς, όμως η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό και για τυχόν ζημία δική σας από λανθασμένες πληροφορίες. Δεν έχουμε καμία ευθύνη για τυχόν συμφωνίες χρηστών με τρίτους, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε λόγω της φύσης του Διαδικτύου. Αν σε κάποια σημεία αναφέρονται τιμές, είναι καθαρά για ενημερωτικούς σκοπούς και ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Οι πληροφορίες που παρέχονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καθαρά προσωπικούς σκοπούς. Κάθε χρήση των πληροφοριών που δεν καθορίζεται στους παρόντες όρους απαγορεύεται αυστηρά. Επιπλέον, η χρήση της ιστοσελίδας πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Από τη στιγμή που δημιουργείτε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, σας ζητούνται κάποια προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης. Τα προσωπικά σας στοιχεία καταχωρούνται στη βάση δεδομένων της ιστοσελίδας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους διαχειριστές αυτής, οι οποίοι δεσμεύονται να μην τα παραχωρούν ή γνωστοποιούν σε τρίτους. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, κατ’ εξαίρεση, μπορεί τα στοιχεία σας να γνωστοποιηθούν σε τρίτους και αυτό μπορεί να συμβεί: Αν υπάρχει η ρητή συγκατάθεσή σας για τη δημοσιοποίηση των προσωπικών σας στοιχείων. Αν απαιτηθεί από το νόμο με δικαστική απόφαση ή ζητηθεί από οποιαδήποτε άλλη κρατική ή κανονιστική αρχή. Η συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων καθώς και στοιχείων χρήσης της ιστοσελίδας γίνεται κυρίως για στατιστικούς λόγους όπως η απαρίθμηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και η συχνότητα των επισκέψεων των χρηστών, αλλά και για λόγους διευκόλυνσης της επικοινωνίας με τους χρήστες.

Μέσω των στοιχείων που συλλέγουμε μπορούμε: Να σας παρέχουμε κάθε πληροφορία για την υποστήριξή σας και την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Να επιλέξουμε το περιεχόμενο που σας προσφέρεται ώστε να είναι συναφές με τις προτιμήσεις σας. Να ικανοποιήσουμε τις εκάστοτε απαιτήσεις σας για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που σας παρέχουμε. Να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες και προϊόντα. Εφόσον ο χρήστης δώσει οικειοθελώς τα προσωπικά του στοιχεία, αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και πληροφοριών καθώς και την αποστολή ενημερωτικού υλικού που αφορά στην ιστοσελίδα και μόνο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη (σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό, μπορείτε να το απενεργοποιήσετε ακολουθώντας τις οδηγίες διαγραφής που αναφέρονται σε κάθε e-mail). Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Επειδή για την τήρηση αρχείου με τα προσωπικά δεδομένα απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη, αν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας και να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας θα πρέπει να είστε ενήλικος, τουλάχιστον 18 ετών.

Cookies

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως και με κάθε άλλη ιστοσελίδα, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies. Πρόκειται για αρχεία .txt, τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή σας εφόσον υπάρχει η σχετική ρύθμιση. Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτά τα αρχεία, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση από το φυλλομετρητή σας, όμως σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές υπηρεσίες, δηλαδή όπου απαιτείται login. Τα cookies δεν καταγράφουν προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα αλλά ούτε και προσωπικά σας αρχεία. Γενικά οι λόγοι που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής: Παροχή πρόσβασης σε προσωπικούς σας λογαριασμούς. Παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους χρήστες. Καταγραφή στοιχείων επισκεψιμότητας. Διενέργεια ερευνών για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στην ιστοσελίδα μας. Εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών στο τεχνικό κομμάτι. Εμφάνιση συγκεκριμένων πληροφοριών με βάση τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες που τυχόν έχετε δηλώσει κατά την εγγραφή σας.

IP Addresses

Η προσωπική σας διεύθυνση καθορίζεται από τον πάροχο σύνδεσής σας μέσω της οποίας έχετε πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Έτσι, για τεχνικούς λόγους αλλά και για λόγους ασφαλείας, η διεύθυνσή σας αυτή τηρείται στην ιστοσελίδα μας και αξιοποιείται κυρίως για στατιστικούς λόγους, και μπορεί να γνωστοποιηθεί μόνο αν ζητηθεί από τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή κρατικές αρχές.

Περιορισμοί
Δεν πρέπει: Με οποιονδήποτε τρόπο να παρεμβαίνετε στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας κάνοντας αλλαγές σε αυτό.

Το υλικό που αναρτάτε ως χρήστες να είναι προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, ρατσιστικό, υβριστικό ή επιζήμιο για ανηλίκους και για οποιονδήποτε άλλο και να μην αντιβαίνει στους νόμους του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διαχειριστές του thesecretgreece.gr έχουν κάθε δικαίωμα ελέγχου των αναρτήσεων πριν αυτές δημοσιευτούν ή κατάργησης αυτών, αν παραβιάζουν κάποιον από τους παραπάνω όρους.

Να αναρτάτε, δημοσιεύετε ή αποστέλλετε κάθε είδους περιεχόμενο το οποίο μπορεί να είναι επιβλαβές για την ιστοσελίδα ή τους υπόλοιπους χρήστες (π.χ. ιούς).

Να δημοσιεύετε ή αποστέλλετε περιεχόμενο που δεν έχετε δικαίωμα να δημοσιεύσετε βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

Ακόμα, δεν μπορείτε να δημοσιεύετε περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Να αλλοιώσετε περιεχόμενο με σκοπό την παραπλάνηση σχετικά με το περιεχόμενο που μεταδίδεται από το thesecretgreece.gr .

Σε καμία περίπτωση να αναρτάτε ή αποστέλλετε περιεχόμενο με σκοπό τη διαφήμιση ή γενικά την προώθηση προϊόντων. Να αντιγράψετε, πωλήσετε ή ενοικιάσετε μέρος ή ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Να παραβιάσετε οποιαδήποτε τοπική, εθνική ή διεθνή/ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία καλύπτει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του thesecretgreece.gr.
Χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με δική σας ευθύνη αποκλειστικά και οι διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν αλλαγή μιας πληροφορίας μετά τη δημοσίευση της. Επισημαίνεται ότι οι διαχειριστές έχουν το δικαίωμα άρνησης ανάρτησης μιας δημοσίευσης ή διαγραφής μιας δημοσίευσης ή ακόμα και κάποιου χρήστη σε περίπτωση που παραβιάζει κάποιον από τους όρους χρήσης.

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Η ιστοσελίδα thesecretgreece.gr καθώς και ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο του (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, παρεχόμενες υπηρεσίες, όλα τα αρχεία και τα κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών) εάν δεν δηλώνεται διαφορετικά, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του thesecretgreece.gr και οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή μέρους ή του συνολικού περιεχομένου του προτείνετε να γίνετε με αναφορά στην πηγή.

Βλάβη-Αποζημίωση

Ο κάθε χρήστης του thesecretgreece.gr αποδέχεται ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη της αποζημίωσης των διαχειριστών της ιστοσελίδας σε περίπτωση που προκύψει νομική διαμάχη μεταξύ αυτού και κάποιου τρίτου, λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει αναρτήσει ή δημοσιεύσει μέσα από τις υπηρεσίες του thesecretgreece.gr.
Περιορισμός Ευθύνης Αν και οι διαχειριστές και συνεργάτες της ιστοσελίδας προσπαθούν να ελέγχουν όσο το δυνατόν περισσότερο την εγκυρότητα των πληροφοριών πριν αυτές δημοσιευτούν, ενδέχεται κάποιες από αυτές να είναι λανθασμένες, κυρίως λόγω μεταβολής τους μετά τη δημοσίευση τους. Ωστόσο, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτό. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με καθαρά δική σας πρωτοβουλία και οποιαδήποτε ζημία υποστείτε δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Επίσης, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν επικοινωνία σας ή εμπορική συναλλαγή με τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι διαφημίζονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Λόγω της φύσης του Διαδικτύου οι διαχειριστές δεν μπορούν να δεσμευτούν ότι το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα, τα οποία όμως θα προσπαθούν να διορθώνονται. Επιπλέον, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας δεν θα περιέχουν απειλητικό υλικό (ιούς) για τους χρήστες. Όσον αφορά στις ιστοσελίδες που προσθέτουμε ως επιπλέον ενημέρωση (links), κάποιες ενδέχεται να περιέχουν λανθασμένες πληροφορίες, για τις οποίες δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Δεν ελέγχονται οι όροι χρήσης ή ολόκληρο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, αλλά ούτε και η συνεχής διαθεσιμότητα της. Από τη στιγμή που εισέρχεστε σε άλλη ιστοσελίδα, κάθε συναλλαγή σας με αυτή δεν μας αφορά και δεν έχουμε καμία ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν ενστερνιζόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε τη λειτουργία κάθε ιστοσελίδας στην οποία σας παραπέμπουμε μέσα από τη δική μας.

Λοιποί Όροι

Οι παρόντες όροι, τους οποίους ο χρήστης έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως, ούτως ώστε να συνεχίσει τη χρήση της ιστοσελίδας μας, είναι σύμφωνοι με το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και κάθε διεθνή συνθήκη. Για επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ διαχειριστών της ιστοσελίδας και χρήστη αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια. Ωστόσο, οι διαχειριστές διατηρούν κάθε δικαίωμα να ερμηνεύσουν τους παρόντες όρους χρήσης με βάση το δίκαιο της χώρας του χρήστη και να απευθυνθούν για οποιεσδήποτε διαφορές στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη όπως ορίζει το διεθνές δίκαιο.
Τα άρθρα δεν αποτελούν απαραίτητα θέση της ιστοσελίδας του thesecretgreece.gr . Αναρτούμε κάθε άρθρο που αποτελεί κατά την γνώμη μας ερέθισμα προς προβληματισμό και δημιουργική σκέψη. Για τυχόν παράπονα ή απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail info@thesecretgreece.gr. Ενημερώνουμε εκ των προτέρων πως για κάθε φραστική επίθεση ή απειλητική διάθεση θα ενημερώνετε άμεσα η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
 

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση στην Ελλάδα μέσα από τις σελίδες του thesecretgreece.gr!

Copyright © thesecretgreece.gr