Δεσποτικό Telegraph Μυκήνες Σέριφος Τσίπουρο
Βρέθηκε ο τάφος του Έλληνα βασιλέα Πτολεμαίου..!!
Το σπήλαιο του Νταβέλη ( Αμώμων ), και τα παραφυσικά φαινόμενα....!!
Πάρκο Ροδίνι, ένα από τα αρχαιότερα του κόσμου...!
To αποτύπωμα της Παλάμης του Ιησού...!!
Σάββατο 13 Μαίου 2017, η αρχή του τέλους...?
Οι νερόμυλοι της Ηπείρου...!
Ο αρχαιότερος βυθός του κόσμου στα ανοιχτά της Κρήτης...!!